Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Başvuru ve Kabul
PROGRAMLARA GÖRE KONTENJAN, ALES PUAN TÜRLERİ VE ÜCRETLER

Program

Burs Oranları

ALES Türü Puan

YDS

Ücret

 Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu SÖZ 55 - 12.500,00 TL
 Türk Dili ve Edebiyatı Doktora %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu SÖZ 55 55 17.800,00 TL
Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans %100’ü tam burslu SÖZ 55 - 12.500,00 TL
Temel İslam Bilimleri Doktora %100’ü tam burslu SÖZ 55 55 15.000,00 TL
Tarih Yüksek Lisans %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu SÖZ 55 - 12.500,00 TL
 Tarih Doktora %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu SÖZ 55 55 17.800,00 TL
Bilim Tarihi Yüksek Lisans %100’ü tam burslu SÖZ-EA 55 75 12.500,00 TL
 Klinik Psikoloji Yüksek Lisans %20’si tam burslu, %80’i ücretli EA 55 55 27.000,00 TL
 Klinik Psikoloji (Tezsiz) Yüksek Lisans %20’si tam burslu, %80’i ücretli - Alt sınır aranmaz 20.000,00 TL
 Klinik Psikoloji Doktora %20’si tam burslu, %80’i ücretli EA 55 55 35.000,00 TL
 Kamu Hukuku Yüksek Lisans %25’i tam burslu, %75’i yarı burslu EA 55 - 22.000,00 TL
 Özel Hukuk Yüksek Lisans %25’i tam burslu, %75’i yarı burslu EA 55 - 22.000,00 TL
 

 “Bilim Tarihi Anabilim Dalı’na girmeye hak kazanan ve gerekli şartları taşıyan öğrencilere Prof. Dr. Fuat SEZGİN İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından öğrenimleri boyunca her yıl 12 ay süreyle 1.400 TL üniversite bursu verilecektir. Bu burs tamamen ilgili vakıf tarafından sağlanmakta olup üniversitemizin sorumluluğunda değildir.
-  Tüm programlarda bursluluk hakkı kazanmak için gerekli taban başarı puanının sağlanması gerekmektedir.
-  Bursluluk durumu  tüm yüksek lisans programlarında azami 2 yıl, doktora programlarında azami 4 yıl sürelidir.
-  Yüksek lisans programlarının ücretleri; dersler, seminer ve tez çalışması olmak üzere azami 2 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 2 yıllık ücrettir).
-  Doktora programlarında ücretler; dersler, seminer, yeterlik ve tez çalışması olmak üzere azami 4 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 4 yıllık ücrettir).

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMINDA GENEL BAŞARI TABAN PUANLARI
Program Giriş Puanı Yarı Burslu Tam Burslu
Yüksek Lisans 65/100 75/100 80/100
Doktora 70/100 75/100 80/100
 

 

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans mezunu olmak.
b) ALES’ten en az 55 puan almış olmak. Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans programı için ALES şartı aranmaz.
c) Doktora için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak.
Klinik Psikoloji için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak (Tezsiz yüksek lisansta YDS alt sınırı aranmaz)
Bilim Tarihi için YDS’den en az 75 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak
d) Diğer tüm yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmaz.

 

GEREKLİ BELGELER

a) Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi,
b) Mezuniyet Transkripti,
c) ALES belgesi (Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans programı için istenilmez),
d) YDS veya eşdeğeri bir belge (Doktora programları ile Bilim Tarihi ve Klinik Psikolojisi yüksek lisans programları için gereklidir),
e) Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge),
f) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
g) Niyet mektubu.


ÖZEL KOŞULLAR

a) Temel İslam Bilimleri programları için Arapça bilmek şart olup, yapılacak giriş sınavında sözlük serbesttir,
b) Tarih yüksek lisans ve doktora programları için alan dışından başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanır,
c) Klinik Psikoloji yüksek lisans programlarına yalnız Psikoloji Lisans mezunları başvurabilir,
d) Kamu Hukuku ve Özel Hukuk yüksek lisans programlarına kabul edilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olmak şarttır.


DEĞERLENDİRME

a) Yüksek Lisans ve Doktora programlarına, Mezuniyet notu, ALES puanı, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.
b) Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.
c) Yazılı Sınav ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.
d) Genel değerlendirme sonucu yüksek lisans programları için en az 65, doktora programları için en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
e) Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgiler olması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılır.
f) Şartlı başvuru kabul edilmez.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aday başvuruları, aşağıdaki belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile doğrudan ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılmalıdır.

a) Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
b) Transkript Belgesi (En az bir dönemini okumuş, bütün derslerinden başarı sağlamış ve not ortalamasının 3.00/4.00 olması).
c) Okuduğu derslere ait onaylı ders içerikleri.
d) ALES belgesi (Klinik Psikoloji tezsiz yüksek lisans için istenmez).
e) YDS veya eşdeğeri bir belge (Doktora programları ile Bilim Tarihi ve Klinik Psikolojisi programları için gereklidir).
f) Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi